Κορρελλιανή Ιθαγενής Παράδοση

Γενικά επί της Κορρελλιανής Παράδοσης

Τι είναι, λοιπόν, η Κορρελλιανή Ιθαγενής Παράδοση και ποια στοιχεία την καθιστούν διαφορετική από τις άλλες Παραδόσεις της Wicca;

Συνήθως, όταν οι άνθρωποι το ρωτούν αυτό, περιμένουν μία λειτουργική απάντηση: κάποια ιδιαίτερα «πιστεύω» ή μορφές τυπικών που είναι μοναδικά στον Κορρελλιανισμό.

Ο Κορρελλιανισμός δίνει ασυνήθιστα μεγάλη έμφαση στις φιλοσοφικές απόψεις της Wicca και στην πνευματικότητα και στα εσωτερικά μυστήρια της Θρησκείας, αλλά λειτουργικά τα «πιστεύω» μας δεν διαφέρουν ιδιαίτερα από αυτά των άλλων Παραδόσεων. Περισσότερο είναι η νοοτροπία προς το σύνολο της παγανιστικής κοινότητας και το μέλλον της που τείνουν να μας ξεχωρίζουν. Η Κορρελλιανή Παράδοση είναι αφιερωμένη στην πρόοδο των Παγανιστών. Πιστεύουμε πολύ στην ανάγκη της αύξησης της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ των Παγανιστών όλων των Παραδόσεων.

Επισημαίνουμε τη σπουδαιότητα του Παγανιστικού Κλήρου, ως δάσκαλοι και ως οργανωτές, για την ανάπτυξη και την υποστήριξη της Θρησκείας μας. Η Κορρελλιανή Ιθαγενής Παράδοση δίνει έμφαση στην πανηγυρική ‒όπως και στην εναρκτήρια‒ Wicca και δεσμεύεται έντονα με προσιτές, δημόσιες τελετές.

Η Κορρελλιανή Ιθαγενής Παράδοση ιδρύθηκε από τη Blv. Orpheis Caroline High-Correll (1860-1939) και, αρχικά, ονομαζόταν απλά η «Ιθαγενής Παράδοση». Το όνομα «Κορρελλιανή» προέρχεται από το επώνυμο «Correll» και υιοθετήθηκε προκειμένου να τιμήσει τη Blv. Caroline.

Κορρελλιανή Παράδοση
Η ιεραρχία της Παράδοσης

Τα διοικητικά σώματα της Κορρελλιανής Παράδοσης περιλαμβάνουν:

→ Το Συμβούλιο των Witan, το οποίο αποτελείται από όλους τους Επικεφαλής των Ναών, τους Πρεσβυτέρους και τους Λειτουργούς αυτής

→ Το Κορρελλιανό Διευθυντήριο, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη νομική και οικονομική θέση της Παράδοσης

→ Το Κορρελλιανό Συμβούλιο των Πρεσβυτέρων, περιλαμβάνει τα εκλεγμένα σεβαστά μέλη της Παράδοσης, που είναι οι Επικεφαλής και οι Λειτουργοί της Παράδοσης

Ο Αρχιερέας και η Αρχιέρεια θεωρούνται οι λειτουργικοί Επικεφαλής Σύνδεσμοι της Παράδοσης και εργάζονται ως πρωτοστάτες του Κορρελλιανού Μητροπολιτικού Ναού

Ο κύριος διαχειριστής της Παράδοσης είναι ο Καγκελάριος, ο οποίος εκπροσωπεί την ηγεσία της Παράδοσης και είναι εξουσιοδοτημένος να ενεργεί για τον συντονισμό αυτής ως σύνολο.

Την ιεραρχία της Παράδοσης ακολουθούν:

→ Ο Πρώτος Διευθυντής, ο οποίος επιβλέπει θέματα οικονομικής και νομικής φύσεως

→ Ο Πρώτος Πρεσβύτερος (ή η Πρώτη Πρεσβυτέρα), ο οποίος είναι υπεύθυνος ‒κατά κύριο λόγο‒ για τα τελετουργικά καθήκοντα· ιδίως σχετικά με τη διοικητική διαδοχή των καθηκόντων αυτών

→ Δύο ακόμη Πρεσβύτεροι, οι οποίοι επιβλέπουν τον Μητροπολιτικό Ναό της Παράδοσης, εκτελώντας δημόσιες τελετές και επιβλέποντας προγράμματα εκπαίδευσης

Οι παραπάνω έξι αξιωματικοί συγκροτούν το «Κορρελλιανό Συμβούλιο των Πρεσβυτέρων», το οποίο επιτηρεί την Παράδοση εν συνόλω.

Κορρελλιανή Παράδοση wicca
Διοίκηση & Δομή της Παράδοσης

Η διοίκηση και η λειτουργία της Παράδοσης και των κατώτερων οργανώσεών της, κυβερνώνται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τον καθιερωμένο νόμο πολιτικής και εφαρμογής.

Διοίκηση

Η ηγεσία του Ναού αποτελείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, την Πρώτη Ιεροσύνη, το Συμβούλιο των Witan, το Συμβούλιο των Πρεσβυτέρων και τους Επικεφαλής των Ναών.

Αυτά τα Σώματα επιβλέπουν συλλογικά τη διοίκηση και τη λειτουργία του Ναού του Όφιου Ερμή· συγχρόνως, καθιερώνουν και την πολιτική αυτού.

Ναοί & Ιεροφυλάκια

Πρόκειται για αναγνωρισμένες ομάδες μέσα στην Παράδοση. Υπάρχουν διάφοροι τύποι Ναών και Ιεροφυλακίων που εξυπηρετούν διαφορετικές ανάγκες και σκοπούς. Η ιδιότητα του μέλους στους Ναούς και στα Ιεροφυλάκιά μας είναι ανοικτή στα καταρτισμένα μέλη της Παράδοσης.

Τάγματα

Είναι επίσημα Σώματα μέσα στην Παράδοση, τα οποία αφιερώνονται σε έναν ιδιαίτερο τομέα μελέτης και πρακτικής. Τα Τάγματα δημιουργούνται συχνά από την Παράδοση, τους Ναούς μας ή την ευρύτερη κοινότητα, προκειμένου να παρέχουν τη βοήθεια ή τις υπηρεσίες τους στους τομείς της εμπειρίας τους.

Ιεροσύνη – Εσωτερικός Κύκλος

Ο Εσωτερικός Κύκλος αποτελείται από τα μέλη της Ιεροσύνης της Παράδοσης. Υπάρχουν τέσσερα επίπεδα Ιεροσύνης μέσα στις Τάξεις των Εκκλησιών: ο Πρώτος Βαθμός της Ιεροσύνης θεωρείται Βαθμός Μαθητείας, ο Δεύτερος Βαθμός θεωρείται Βαθμός Πρακτικής και ο Τρίτος Βαθμός θεωρείται Υψηλή Ιεροσύνη. Ένα συγκεκριμένο επίπεδο, το οποίο είναι η Χειροτόνηση, διατηρείται στις περιπτώσεις όταν το σύστημα με τους τρεις Βαθμούς δεν είναι κατάλληλο.

Μέλη Εξωτερικού Κύκλου

Τα μέλη αυτά είναι εγγεγραμμένα μέλη της Παράδοσης, τα οποία, εντούτοις, δεν αποτελούν μέλη της Ιεροσύνης. Ο Εξωτερικός Κύκλος συγκροτείται από τους λαϊκούς της Παράδοσης και την πλειοψηφία της κοινότητάς μας. Τα εξωτερικά μέλη έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε ένα τυπικό μύησης Εξωτερικού Κύκλου και σε γιορτές. Αυτές μπορούν να τις παρακολουθήσουν. Ωστόσο, δεν θεωρούνται μέλη της Ιεροσύνης, αφού η ένταξη στη Θρησκεία μας πραγματοποιείται στον Πρώτο Βαθμό Ιεροσύνης, ενώ στο Εξωτερικό Κύκλο- εκτός από την επίσημη αναγνώριση στην Παράδοσή μας‒ αφιερώνονται στο μονοπάτι.

Αν θέλετε και εσείς να γίνετε μέλος του Ναού, ή να μάθετε περισσότερα, επικοινωνήστε μαζί μας!