fbpx

Ο Όφιος Ερμής

Ο Ναός του Όφιου Ερμή ακολουθώντας τη γραμμή της Κορρελλιανής Παράδοσης για εκπαίδευση και ανάδειξη της ιερότητας του εαυτού και της επαφής με την Φύση. Ο Ναός συνεχίζει την εκπαίδευση Ιεροσύνης στους τρεις Παραδοσιακούς Βαθμούς. Σύμφωνα με τις διδασκαλίες και το πρόγραμμα εκπαίδευσης που εγκρίνεται από την Παράδοση, ο Κύκλος Μαθημάτων Ιεροσύνης εξυπηρετεί στον σκοπό αυτό. Επειδή ο Ναός εδρεύει στην Ελλάδα, όλα τα μαθήματα δίνονται στα ελληνικά. Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη είναι τα δύο κέντρα μας στα οποία γίνεται και η φυσική διδασκαλία.

Οι Βαθμοί αυτοί έχουν ως στόχο την σταδιακή εξοικείωση με τα πιστεύω και τις δράσεις της Ιθαγενούς Κορρελλιανής Παράδοσης όπως διαφορφώθηκαν και μεταβιβάστηκαν από τα τέλη του 19ου Αιώνα Κ.Ε. .

Βαθμοί της Παράδοσης

degrees ελλάδα wicca coven

Η Κορρελλιανή Παράδοση ακολουθεί το σύστημα των Τριών Βαθμών της Παραδοσιακής Wicca. Στις ημέρες μας, πολλές Παραδόσεις της Wicca έχουν αφομοιώσει ένα σύστημα δύο Βαθμών. Το αποτέλεσμα είναι να απομακρύνουν τελείως τον Τρίτο Βαθμό. Εμείς, ωστόσο, προτιμούμε το παραδοσιακό σύστημα αφού πιστεύουμε πως κάθε ένας από τους τρεις βαθμούς έχει την δική του σπουδαιότητα. Εξ ου και ο Κύκλος Μαθημάτων Ιεροσύνης διακρίνεται στους παρακάτω τρεις:

Πρώτος Βαθμός

Το σύμβολο του Πρώτου Βαθμού είναι ένα τρίγωνο με την όψη προς τα κάτω που αντιπροσωπεύει την Θεά. Αυτό το τρίγωνο αποτυπώνει την κάθοδο του Πνεύματος (Θεάς) στην Ύλη (Θεό) μέσα από το ενδιάμεσο ταξίδι του Πνεύματος. Όλο αυτό αντιπροσωπεύει τον Πρώτο Βαθμό ως μια φάση στην οποία ο μυούμενος λαμβάνει το χρίσμα από το Πνεύμα της Θεάς και αναδύεται σε πνευματική εκπαίδευση και μελέτη.

First Degree Κύκλος Μαθημάτων Ιεροσύνης ελλάδα wicca coven αθήνα θεσσαλονίκη

Ένας/Μια Ιερέας/Ιέρεια οφείλει να γνωρίζει και να του είναι οικείες οι λεπτομέρεις της πίστης και των πιστεύω της Wicca, έχοντας ένα εκτεταμένο υπόβαθρο στην φιλοσοφία και τις παραδόσεις της Wicca. Ο Ιερέας/ Η Ιέρεια Πρ. Βαθμού θα πρέπει να μπορεί να απαντήσει στις περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη Wicca. Οι απαντήσεις θα πρέπει να δίνονται σε θεωρητικό επίπεδο τουλάχιστον ακόμα και αν δεν έχει πρακτική γνώση. Ο Ιερέας/ Η Ιέρεια Πρ. Βαθμού ενδείκνυται να μπορεί να αναλάβει οποιοδήποτε τελετουργικό ρόλο με άνεση εκτός του Αρχιερέα που οδηγεί την τελετή.

Δεύτερος Βαθμός

Το σύμβολο του Δευτέρου Βαθμού είναι το Πεντάγραμμο. Το πεντάκτινο αστέρι που δείχνει προς τα πάνω και αντιπροσωπεύει την ένωση του Πνεύματος με τα Τέσσερα Στοιχεία. Αυτό το σύμβολο αντιπροσωπεύει επίσης και την Ένωση της Θεάς και του Θεού. Ή της Θεάς που γίνεται Πνεύμα, του Θεού που γίνεται Άρχοντας του Υλικού Κόσμου που ορίζεται από τα Τέσσερα Στοιχεία. Υπό αυτή την έννοια, το Πεντάγραμμο αντιπροσωπεύει το πως λαμβάνεις την πνευματική γνώση που μαθαίνεις στον Πρώτο Βαθμό και πως την θέτεις σε πρακτικό επίπεδο. Οπότε ουσιαστικά θέτεις το Πνεύμα και την Ύλη σε εγρήγορση. Αυτός είναι ο ρόλος του Δευτέρου Βαθμού.

Σύμβολο Δευτέρου Βαθμού Κύκλος Μαθημάτων Ιεροσύνης ελλάδα wicca coven αθήνα

Ένας/Μια Ιερέας/Ιέρεια του Δευτ. Βαθμού θα πρέπει να μπορεί να αναλάβει οποιονδήποτε ρόλο σε μια τελετή και να απαντά στις περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με την Wicca είτε σε πρακτικό είτε σε φιλοσοφικό επίπεδο. Ο/Η Ιερέας/Ιέρεια Δευτ. Βαθμού οφείλει να μεταχειρίζεται την ενέργεια σε μια τελετή ή σε άλλο περιβάλλον με σχετική άνεση. Οφείλει να κατέχει την γνώση και την οικειότητα με τα περισσότερα τελετουργικά της Wicca και τις τεχνικές που τη συνοδεύουν. Θα πρέπει να μπορεί να τα εκτελεί χωρίς άμεση καθοδήγηση.

Τρίτος Βαθμός

Το σύμβολο του Τρίτου Βαθμού της Ιεροσύνης είναι το Πεντάγραμμο που υπερκαλύπτεται από το τρίγωνο που κοιτά άνω. Αυτό αναπαριστά την επιστροφή της Ψυχής στην Πηγή (Θεά) αφού έχει επιτύχει την τέλεια ένωση Πνεύματος και Ύλης. Υπό αυτή την έννοια, συμβολίζει την ικανότητα ενός Ιερέα/ μιας Ιέρειας να συνδέεται στιγμιαία με το Θείο μέσω μιας εκστατικής εμπειρίας για να διοχετεύσει τη Θεία ενέργεια ή καθοδήγηση.

Σύμβολο Τρίτου Βαθμού Κύκλος Μαθημάτων Ιεροσύνης ελλάδα wicca coven θεσσαλονίκη

Ένας/Μια Ιερέας/Ιέρεια του Τρίτου Βαθμού θα πρέπει να μπορεί να επιτύχει την ένωση με το Θείο χρησιμοποιώντας την Τελετή της Διοχέτευσης της Σελήνης (DRAWING DOWN THE MOON) ή κάτι αντιστοίχου. Αυτή επιτρέπει στον Αρχιερέα ή στην Αρχιέρεια να μεταφέρει τα Θεία μηνύματα, και είναι αυτή η ικανότητα που επιτρέπει στους κατέχοντες τον Τρίτο Βαθμό να πραγματοποιούν μυήσεις. Η μύηση είναι μια δύσκολη και εύκολα παρερμηνεύσιμη τεχνική που δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται επιπόλαια και δεν είναι αλάθητη.

Όταν η μύηση πραγματοποιείται ως μια διαδικασία που την κάνει στον εαυτό του το άτομο, ή από έναν/μια Ιερέα/Ιέρεια του Πρώτου ή Δευτέρου Βαθμού υπό την αιγίδα Ιερέα/Ιέρειας Τρίτου Βαθμού, τότε χρησιμοποιείται το κανάλι που έχει ρυθμιστεί από τον/την Ιερέα/Ιέρεια Τρίτου Βαθμού για την ολοκλήρωση της μύησης.

Ο ρυθμός εκπαίδευσης αφορά πάντα στο άτομο και στους στόχους που θέτει. Για αυτόν τον λόγο ο Κύκλος Μαθημάτων Ιεροσύνης είναι προσαρμόσιμος στον εκάστοτε μαθητή.

Σε κάθε Μαθητή ανατίθεται ένας Μέντορας που βοηθά και στηρίζει τον εκπαιδευόμενο σε όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης του.

Αν θες και εσύ να μάθεις περισσότερα, επικοινώνησε μαζί μας.