Σλάβικος Παγανισμός

Ίσως, θα ήταν πιο ορθό να τοποθετηθεί σαν κομμάτι της εξελικτικής πορείας των πρωτοσλάβων παρά σαν κάποια ξεχωριστή, μακρινή εποχή. Ο Σλάβικος Παγανισμός, εν αντιθέσει με άλλες ινδοευρωπαϊκές παγανιστικές θρησκείες, διαμόρφωσε κατά πολύ μεγάλο βαθμό την κουλτούρα των σλαβικών λαών. …

Σλάβικος Παγανισμός Διαβάστε περισσότερα & raquo;