Σλάβικος Παγανισμός

Ίσως, θα ήταν πιο ορθό να τοποθετηθεί σαν κομμάτι της εξελικτικής πορείας των πρωτοσλάβων παρά σαν κάποια ξεχωριστή, μακρινή εποχή. Ο Σλάβικος Παγανισμός, εν αντιθέσει με άλλες ινδοευρωπαϊκές παγανιστικές θρησκείες, διαμόρφωσε κατά πολύ μεγάλο βαθμό την κουλτούρα των σλαβικών λαών. Μια κουλτούρα που εξακολουθεί να ζει μέχρι και σήμερα, παρά τις αλλαγές που έχουν επέλθει από την Βυζαντινή εποχή κι έπειτα.

Διάβαστε περισσότερα “Σλάβικος Παγανισμός”