Μήνυμα του Νέου Εν Ενεργεία Πρώτου Ιερέα

Μήνυμα του Νέου Εν Ενεργεία Πρώτου Ιερέα

Μήνυμα Πρώτου Ιερέα

Το τελευταίο διάστημα έχουν υπάρξει δραματικές αλλαγές στην Κορρελλιανή Παράδοση της Wicca, όλες για καλό.

Ο Καγκελάριος και Πρώτος Ιερέας της Κορρελλιανής Παράδοσης της Wicca, μετά από ένα καρδιακό επεισόδιο που είχε στις αρχές Φλεβάρη, οδηγήθηκε στο νοσοκομείο όπου διέμεινε για 20 ημέρες. Στο διάστημα αυτό όρισε ως Νέα Καγκελάριο της Παράδοσης (όπως ορίζει το καταστατικό), την Πρώτη Ιέρεια . Αφού βγήκε από το νοσοκομείο, αποφάσισε έπειτα από επικοινωνία που είχε με τους Προγόνους της Παράδοσης, να παραδώσει την θέση του Εν Ενεργεία Πρώτου Ιερέα στον ΑρχΙερέα Σερ Phoenix Coffin – Williams.

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε την ανακοίνωση του Εν Αποστρατεία Πρώτου Ιερέα Donald Lewis High-Correll.

Παρακάτω ακολουθεί το πρώτο μήνυμα του Εν Ενεργεία Πρώτου Ιερέα όπως αυτή αναρτήθηκε στο Correllian Membership Hub στην διαδικτυκακή ομάδα μας στο Facebook.

SERVING THEM WITH FIDELITY

correllian tradition new first priest πρώτος ιερέας phoenix Coffin-Williams Μήνυμα Πρώτου ΙερέαHello my loves!

As you have by now noticed, our First Priest M. Rev. Donald Lewis has chosen to retire in office. Furthermore, he has chosen to name me his successor.

I never would have thought this is where my path would lead. Little old 7th grade me, doing my clergy homework in secret, taking books of magick out from the library, communicating with others in yahoo messenger groups and comparing quiz answers with Alyssa. I was 13 years old then.

In my time serving as a priest in this tradition I have been blessed with a family of choice with bonds so strong no force could break. I have been able to learn and grow spiritually according to values that resonate fully with me. I have been able to utilize my skills and platform to impact healing in my communities. Indeed I have even been able to greatly impact my relationship with my ancestors and family of origin.

I have experienced so many blessings as a result of my choice to be a faithful member of this family and these blessings remind me of a saying a great mentor of mine used to repeat: “to whom much is given, much is required”.

I have found this to be true time and time again.

Since our ancestors see fit to continually bless and uplift me, and have called me to work in this capacity, I pledge to collaborate with them and my siblings in this great family as I continue my service to the tradition as First Priest Regent.

I pray our Ancestors continue to share their splendor as we continue our great work.

Blessings on you now and always,

Rev. Phoenix 

ΥΠΗΡΕΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΠΙΣΤΗ

Γεια σας αγάπες μου!

correllian tradition new first priest πρώτος ιερέας phoenix Coffin-Williams Μήνυμα Πρώτου ΙερέαΌπως έχετε παρατηρήσει μέχρι τώρα, ο Πρώτος Ιερέας μας M. Rev. Donald Lewis επέλεξε να συνταξιοδοτηθεί εκ της Θέσεως του. Επιπλέον, επέλεξε να με ορίσει ως διάδοχό του.

Ποτέ δεν θα πίστευα ότι εκεί θα οδηγούσε ο δρόμος μου. Ως νεαρός έφηβος, κάνοντας κρυφά τα μαθήματα μου για την ιεροσύνη, παίρνοντας βιβλία μαγείας από τη βιβλιοθήκη, επικοινωνώντας με άλλους σε ομαδικές συζητήσεις στο yahoo messenger και συγκρίνοντας τις απαντήσεις των κουίζ με την Alyssa. Ήμουν 13 χρονών τότε.

Καθόλη την περίοδο που υπηρετώ ως Ιερέας σε αυτή την Παράδοση έχω ευλογηθεί με μια οικογένεια από επιλογή με δεσμούς τόσο ισχυρούς που καμία δύναμη δεν θα μπορούσε να σπάσει. Μπόρεσα να μάθω και να εξελιχθώ πνευματικά σύμφωνα με αξίες που συνάδουν πλήρως μαζί μου. Κατάφερα να χρησιμοποιήσω τις δεξιότητες και την πλατφόρμα μου για να επιδράσω θεραπευτικά στις κοινότητές μου. Πράγματι, κατάφερα να επηρεάσω σημαντικά τη σχέση μου με τους προγόνους μου και την οικογένεια που κατάγομαι.

Έχω βιώσει τόσες πολλές ευλογίες ως αποτέλεσμα της επιλογής μου να είμαι πιστό μέλος αυτής της οικογένειας και αυτές οι ευλογίες μου θυμίζουν ένα ρητό που ένας μεγάλος μέντοράς μου συνήθιζε να επαναλαμβάνει: «σε όποιον δίνονται πολλά, απαιτούνται και πολλά».

Έχω διαπιστώσει ότι αυτό ισχύει ξανά και ξανά.

Δεδομένου ότι οι Πρόγονοί μας κρίνουν σκόπιμο να με ευλογούν και να με ανυψώνουν συνεχώς και με κάλεσαν να εργαστώ με αυτήν την ιδιότητα, δεσμεύομαι να συνεργαστώ μαζί τους και με τα αδέλφια μου σε αυτήν τη σπουδαία οικογένεια καθώς συνεχίζω την υπηρεσία μου στην παράδοση ως Εν Ενεργεία Πρώτος Ιερέας.

Προσεύχομαι οι Πρόγονοί μας να συνεχίσουν να μοιράζονται το μεγαλείο τους καθώς συνεχίζουμε το σπουδαίο έργο μας.

Ευλογίες σε σας τώρα και πάντα,

Ιερέας Phoenix

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*